PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Różnorodność biologiczna
Różnorodność biologiczna,  lub inaczej bioróżnorodność, to zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej   (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD, czyli międzynarodową umową sporządzoną 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio...
Drzewo z bliska
Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najsatrsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w Polsce, mające po 50 i 60...