PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


 

Drzewo -  jest to roślina wieloletnia, która w naszym klimacie stanowi nieodzowny element krajobrazu.
Występuje w dużych skupiskach - lasach takich jak np.:  bory, grądy, łęgi, w mniejszych takich jak: parki, aleje..., bądź - rośnie pojedynczo. 
Drzewa mają ogromne znaczenie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Są „domem”, siedliskiem dla wielu ptaków, owadów i innych zwierząt, roślin i grzybów. Są także źródłem pożywienia.
Odgrywają również dużą rolę w życiu człowieka. Człowiek wykorzystuje drzewa na wiele sposobów: drewno w budownictwie, jako źródło energii a także do produkcji mebli czy papieru. 
Tereny zadrzewione - z jednej strony zapewniają środowisko wielu organizmom, z drugiej stanowią znakomite miejsce wypoczynku dla człowieka. Sadzone przy drogach chronią przed kurzem i hałasem. Oczyszczają powietrze i dostarczają tlenu tak niezbędnego do życia na Ziemi. Zatrzymując wodę deszczową, chronią glebę przed wypłukaniem, erozją, jałowieniem terenów. Wpływają na klimat na danym terenie poprzez zatrzymywanie wilgoci, spowalnianie ruchu powietrza, stabilizację temperatury. 
Warto więc poznawać drzewa jak najlepiej i troszczyć się o nie, ponieważ mają ogromne znaczenie w utrzymaniu różnorodności biologicznej.

 

Pozostałe filmy z cyklu:

  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

  SADZENIE DRZEW

 

 

 

Do filmu została opracowana informacja ogólna dla osoby prowadzącej zajęcia oraz karta pracy dla uczestnika zajęć
(do pobrania w formacie PDF po naciśnięciu przycisku)

                       

Kartę pracy, w zależności od wyboru metody, można zaprezentować oglądającym film zarówno przed, jak i po obejrzeniu filmu. Jednakże korzystniej byłoby, aby uczniowie przed obejrzeniem filmu zapoznali się z pytaniami/poleceniami w karcie pracy. Po obejrzeniu warto sprawdzić, które zadania zostały wykonane i w zespołach uzupełnić brakujące odpowiedzi. W ten sposób będzie realizowana praca nie tylko indywidualna, ale także zespołowa. Treści filmu i opracowana karta może mieć zastosowanie na każdym poziomie edukacyjnym (w szkole podstawowej przy wypełnianiu karty pracy uczniowie powinni mieć wsparcie nauczyciela). 

 

 

 

 

 

Materiały ukazujące obrazy spod mikroskopów oraz grafiki prezentowane w filmie pochodzą z pracowni i laboratoriów Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku lub powstały w konsultacji naukowej z pracownikami Instytutu. Zostały one wykonane bądź na potrzeby filmu, bądź też są elementami szerszych prac naukowych i badawczych prowadzonych w Instytucie. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Filmy zrealizowane zostały na zlecenie 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego     
       

przy współpracy 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

                                                    

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Komentarze