PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


 

Różnorodność biologiczna  wpisana jest w naturę naszego świata. Dotyczy wszystkich poziomów organizacji żywej materii. Pojęcie różnorodność biologiczna   oznacza   bogactwo   (liczbę różnych) elementów na poszczególnych poziomach organizacji przyrody oraz częstość ich występowania.

Różnorodność biologiczna dzieli się na:

* różnorodność gatunkową - bogactwo roślin i zwierząt występujących na Ziemi

* różnorodność genetyczną (wewnątrzgatunkową) - zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków

* różnorodność ekosystemalną - bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo ekosystemów.

Człowiek niszcząc czy przekształcając środowisko powoduje ograniczanie różnorodności biologicznej. Dlatego też zgodnie ustaleniami konferencji ONZ, zwanej Szczytem Ziemi, państwa są zobowiązane  do jej ochrony.

 

Pozostałe filmy z cyklu:

  DRZEWO 

  SADZENIE DRZEW

 

 

Do filmu została opracowana informacja ogólna dla osoby prowadzącej zajęcia oraz karta pracy dla uczestnika zajęć
(do pobrania w formacie PDF po naciśnięciu przycisku)

                    

Kartę pracy, w zależności od wyboru metody, można zaprezentować oglądającym film zarówno przed, jak i po obejrzeniu filmu. Jednakże korzystniej byłoby, aby uczniowie przed obejrzeniem filmu zapoznali się z pytaniami/poleceniami w karcie pracy. Po obejrzeniu warto sprawdzić, które zadania zostały wykonane i w zespołach uzupełnić brakujące odpowiedzi. W ten sposób będzie realizowana praca nie tylko indywidualna, ale także zespołowa. Treści filmu i opracowana karta może mieć zastosowanie na każdym poziomie edukacyjnym (w szkole podstawowej przy wypełnianiu karty pracy uczniowie powinni mieć wsparcie nauczyciela). 

 

 

 

 


Filmy zrealizowane zostały na zlecenie 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego    
       

przy współpracy 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

                                                    

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Komentarze