PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


 

Człowiek od zawsze ingerował w środowisko, wykorzystując jego zasoby do swoich potrzeb. Od setek lat wycinane są drzewa na dużych obszarach.

Chcąc jednak współcześnie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środowiska konieczne jest ponowne zalesianie tych terenów. Dlatego też prowadzone są hodowle określonych gatunków drzew, które wykorzystuje się do sadzenia w różnych miejscach.

Ważne, by proces sadzenia rozpocząć od wyboru odpowiedniego miejsca dla określonego gatunku drzewa, od znalezienia szkółki, która jest blisko i dostarczy dobrej jakości sadzonki. Drzewka wymagają właściwego przygotowania gleby, prawidłowego przeprowadzenia złożonej czynności sadzenia, a następnie pielęgnowania młodego drzewa, szczególnie w pierwszych latach jego życia w nowym miejscu.

Pozostałe filmy z cyklu:

  DRZEWO 

  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

 

 
 
 
 
Do filmu została opracowana informacja ogólna dla osoby prowadzącej zajęcia oraz karta pracy dla uczestnika zajęć
(do pobrania w formacie PDF po naciśnięciu przycisku)
 
                        
 
Kartę pracy, w zależności od wyboru metody, można zaprezentować oglądającym film zarówno przed, jak i po obejrzeniu filmu. Jednakże korzystniej byłoby, aby uczniowie przed obejrzeniem filmu zapoznali się z pytaniami/poleceniami w karcie pracy. Po obejrzeniu warto sprawdzić, które zadania zostały wykonane i w zespołach uzupełnić brakujące odpowiedzi. W ten sposób będzie realizowana praca nie tylko indywidualna, ale także zespołowa. Treści filmu i opracowana karta może mieć zastosowanie na każdym poziomie edukacyjnym (w szkole podstawowej przy wypełnianiu karty pracy uczniowie powinni mieć wsparcie nauczyciela).

 

 

Zdjęcia do filmu zrealizowane zostały w:
„Szkółki Kórnickie” Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku
Szkółka Leśna Płaszczyna w Zawadzie Nadleśnictwo Opole
Leśny Zakład Doświadczalny w Zielonce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 
 

 

Filmy zrealizowane zostały na zlecenie 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego     
       

przy współpracy 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

                                                    

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Komentarze