PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Zmysły to zespół naturalnych zdolności człowieka, dzięki którym jest on aktywnym elementem świata, czyli wszystkiego tego, co nazywamy rzeczywistością.

Dzięki zmysłom człowiek odbiera rozliczne dane, które są dla niego informacją o otoczeniu. Dzięki zmysłom też, ma możliwość bardzo precyzyjnie wpływać na otoczenie, przemieniając je – często tak istotnie, że zaskakuje nawet sam siebie (jak w sztuce, w nauce, w wojnie,…).

Formalnie zaś zmysły to wyróżnione systemy detektorów umiejscowionych w organizmie człowieka, dzięki którym odbiera on informacje z zewnątrz siebie. Powodują one, że to, co jest wokół niego, co dociera do niego poprzez różne przejawy, zamienia się w jego mózgu w ciągi informacji, które po przetworzeniu nazywamy poznaniem.

Dzięki zmysłom człowiek w ogóle wie, że jest cokolwiek poza nim. Poznaje i rozwija to poznanie. Może przetwarzać i tworzyć nowe fakty oraz różne składniki rzeczywistości.

Najważniejszym zaś z wszystkich zmysłów, jest zmysł wzroku, czyli wszystkie te elementy organizmu człowieka (jego oczy i mózg), które odpowiadają za widzenie. Jest tak, ponieważ poprzez wzrok dociera do nas najwięcej informacji. Oczy bywają nazywane „wysuniętą na zewnątrz częścią mózgu” … jest to oczywiście pewnym uproszczeniem. 
Na zmysł wzroku przypada największa liczba fotoreceptorów. Są to takie biologiczne czujniki umiejscowione na dnie oka, które zamieniają światło padające na nie w impulsy elektryczne. Te z kolei, nerwem wzrokowym, trafiają do mózgu. W mózgu, stają są widzeniem.
W oku ludzkim jest 250 milionów fotoreceptorów. Inne zmysły jak słuch, smak, dotyk czy węch mają ich znacznie, znacznie mniej. Ok. 80% informacji z, zewnątrz, które trafiają do mózgu człowieka, pochodzi właśnie od zmysłu wzroku.

Wzrok przypomina trochę mechanizm, jest jednak tworem biologicznym.
Może więc działać sprawnie ale może też niedomagać właśnie pod względem biologicznym – wtedy mówimy, że jest chory. W takich sytuacjach potrzebujemy lekarza okulisty.
Może też nie działać sprawnie jego mechanika - bo wiek, zmęczenie, bo wady wzroku odziedziczone po rodzicach, klimat … Są to dolegliwości naturalne, które nie są chorobą oczu. Od takich przypadków jest optometrysta lub dobrze wykształcony optyk – optometrysta. Taki ktoś, jest specjalistą od mierzenia wad wzroku. Powinien on poza wykluczeniem zmian chorobowych, wykonać pomiar niezbędnej korekcji oraz przeprowadzić wywiad dotyczący potrzeb wzrokowych osoby, której bada jakość widzenia. Najważniejsze bowiem jest zastosowanie takiej korekcji, która poza poprawą wzroku, poprawi też komfort widzenia w codzienności badanej osoby.

Od dobrego widzenia człowieka zależy jego komfort życia i prawidłowe poznanie, a więc jego całościowe funkcjonowanie w świecie.

 

Film zrealizowany na zlecenie
KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ

 

Pozostałe fragmenty filmów z serii o dobrym widzeniu

 

 


Komentarze