PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku powstał w 1933 roku. Jest więc jedną z najstarszych w Polsce placówek naukowych zajmujących się badaniami drzew i lasów. Idea powstania w naszym kraju ośrodka zajmującego się tą tematyką sięga pierwszej połowy XIX wieku i wiąże się z zainteresowaniami przyrodniczymi właścicieli dóbr kórnickich - Tytusa i Jana Działyńskich oraz ich sukcesora Władysława Zamoyskiego. Zgromadzili oni w Arboretum w Kórniku imponującą - liczącą przeszło 1500 taksonów - kolekcję drzew i krzewów.  W okresie przedwojennym ‘Ogrody Kórnickie’ (jak wówczas nazywał się Instytut) zatrudniały 14 etatowych pracowników badawczych, technicznych i obsługi. Od przeszło 60 lat Instytut znajduje się w strukturze Polskiej Akademii, do której został przyjęty na pierwszym w historii posiedzeniu Prezydium PAN (wraz z Państwowym Instytutem Matematycznym, Państwowym Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego i Instytutem Badań Literackich).

W chwili obecnej Instytut należy do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Zatrudnionych jest w nim 93 pracowników - w tej liczbie 30 badaczy i blisko 40 pracowników inżynieryjnych i technicznych. Placówka od lat znajduje się w czołówce instytucji zajmujących się tematyką biologii roślin. Ważnym elementem działalności Instytutu jest też utrzymanie największego w Polsce i czwartego pod względem liczby taksonów (>3300) Arboretum w Europie oraz licznych długoterminowych powierzchni badawczych stanowiących zaplecze krajowych i międzynarodowych badań.

Więcej informacji o historii i dniu dzisiejszym Instytutu Dendrologii można znaleźć na stronie Instytutu - ZAPRASZAMY !!!

http://www.idpan.poznan.pl/index.php/home