Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III Różnorodność, zmienność jest elementarną przyczyną czegokolwiek, co jest materialne … co jako ludzie potrafimy poznawać swoimi zmysłami. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą...
Dzieci morza i wiatru

Dzieci morza i wiatru

Dzieci morza i wiatru Dzieci morza i wiatru film dokumentalny Film zbudowany z kilku części łączonych ze sobą impresjami filmowymi pokazującymi konie w związkach z rodzimą literaturą i prezentowanym zagadnieniem. Araby zostały sprowadzone do Polski przed 200 laty...
Czysta energia – Wodór

Czysta energia – Wodór

Czysta energia – Wodór Czysta energia – Wodór film popularno-naukowy W tym odcinku autor cyklu rozmwaiła z naukowcami o źródle energii jakim jest wodór. Ze względu na brak emisji związków węgla do atmosfery wodór jest najdoskonalszym paliwem, bo spalając...
0
0
0
0