Różnorodność biologiczna – Bioróżnorodność

Cykl - Różnorodność biologiczna - część I (2015), Czytelnia, Wideo

Film edukacyjny, popularnonaukowy o różnorodności biologicznej, którą definiujemy jako odmienność organizmów na wszystkich poziomach organizacji przyrody – żywej materii. Rozpatrujemy ją na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemalnym.

Różnorodność biologiczna  wpisana jest w naturę naszego świata. Dotyczy wszystkich poziomów organizacji żywej materii.

Pojęcie różnorodność biologiczna   oznacza   bogactwo   (liczbę różnych) elementów na poszczególnych poziomach organizacji przyrody oraz częstość ich występowania.

Różnorodność biologiczna dzieli się na:
* różnorodność gatunkową – bogactwo roślin i zwierząt występujących na Ziemi
* różnorodność genetyczną (wewnątrzgatunkową) – zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków
* różnorodność ekosystemalną – bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo ekosystemów.
Człowiek niszcząc czy przekształcając środowisko powoduje ograniczanie różnorodności biologicznej. Dlatego też zgodnie ustaleniami konferencji ONZ, zwanej Szczytem Ziemi, państwa są zobowiązane  do jej ochrony.

Do filmu została opracowana informacja ogólna dla osoby prowadzącej zajęcia oraz karta pracy dla uczestnika zajęć

Kartę pracy, w zależności od wyboru metody, można zaprezentować oglądającym film zarówno przed, jak i po obejrzeniu filmu. Jednakże korzystniej byłoby, aby uczniowie przed obejrzeniem filmu zapoznali się z pytaniami/poleceniami w karcie pracy. Po obejrzeniu warto sprawdzić, które zadania zostały wykonane i w zespołach uzupełnić brakujące odpowiedzi. W ten sposób będzie realizowana praca nie tylko indywidualna, ale także zespołowa. Treści filmu i opracowana karta może mieć zastosowanie na każdym poziomie edukacyjnym (w szkole podstawowej przy wypełnianiu karty pracy uczniowie powinni mieć wsparcie nauczyciela).

Materiały dydaktyczne do pobrania

Filmy w tym cyklu to:

Filmy zrealizowane zostały na zlecenie: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Film

Polecane artykuły

Śnieżycowy Jar

Śnieżycowy Jar

Śnieżycowy Jar – rezerwat przyrody założony w 1975 roku dla ochrony jednego z nielicznych w Wielkopolsce (i w ogóle na niżu polskim) stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum).

czytaj dalej
Eksperymenty z ciekłym azotem i ciekłym helem

Eksperymenty z ciekłym azotem i ciekłym helem

Doświadczenia z tlenem lub azotem w stanie ciekłym są zawsze ekscytujące. Mamy do czynienia przecież z czymś bardzo specyficznym. W eksperymentach z ciekłym helem zaś zaczynają się dziać zdarzenia — zwyczajnie niemożliwe. Ciekły hel otwiera dla nas świat fizyki kwantowej.

czytaj dalej
Czysta energia

Czysta energia

Z pojęciem energii związany jest współcześnie zespół zagadnień dotyczących jej źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i wykorzystania w wielu przestrzeniach ludzkiej codzienności. Połączone są z nią zagadnienia technologii jej wytwarzania, transportu i racjonalnego...

czytaj dalej
46
21
46
74