Różnorodność biologiczna – Edycja I (2015)

Czytelnia, Przyroda, Wideo

Jednym z organizmów żywych, który jest ważną częścią różnorodności biologicznej Ziemi, jest drzewo. Na nim, przede wszystkim skupiliśmy, się realizując cykl dotyczący bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna, lub inaczej bioróżnorodność, to zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej  (ang. Convention on Biological Diversity), w skrócie CBD, czyli międzynarodową umową sporządzoną 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro określającą zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej) – zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.

 

W ramach cyklu przygotowaliśmy poniższe odcinki:

Filmy w tym cyklu to:

Filmy z cyklu Różnorodność Biologiczna

Różnorodność biologiczna – Sadzenie drzew

Film popularnonaukowy o sadzeniu drzew, ich ochronie i pielęgnacji. By wspomóc zachowanie różnorodności biologicznej na Ziemi, trzeba przestrzegać zasad prawidłowego sadzenia drzew, a przede wszystkim dokonać wyboru odpowiedniego miejsca.

Różnorodność biologiczna – Bioróżnorodność

Film popularnonaukowy o różnorodności biologicznej, którą definiujemy jako odmienność organizmów na wszystkich poziomach organizacji przyrody – żywej materii. Rozpatrujemy ją na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemalnym.

Różnorodność biologiczna – Drzewo

Film popularnonaukowy prezentujący drzewo jako fundament różnorodności biologicznej. Drzewo będąc częścią jakiegoś ekosystemu, samo jest jednocześnie ekosystemem dla innych zwierząt, roślin czy grzybów.

Do filmów zostały opracowane informacje dla prowadzącego zajęcia oraz karta pracy, które są do pobrania przy każdym filmie.

Filmy zrealizowane zostały na zlecenie: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

O nauce

O nauce – to portal powstały z myślą o upowszechnianiu wiedzy.

Nasza wizja

Upowszechniać wiedzę i pokazywać to co za horyzontem.

Zespół O-nauce.pl

To ludzie żądni by cały czas poszerzać swoje horyzonty.

2
2
1
5