Czysta energia

Czytelnia, Galerie, Przyroda, Wideo

Z pojęciem energii związany jest współcześnie zespół zagadnień dotyczących jej źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i wykorzystania w wielu przestrzeniach ludzkiej codzienności. Połączone są z nią zagadnienia technologii jej wytwarzania, transportu i racjonalnego korzystania z niej, tak w sensie przemysłowym jak i indywidualnym. W czasach, w których zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, a tradycyjne źródła wyczerpują się w sposób gwałtowny, kiedy tzw. tradycyjne sposoby wytwarzania energii mogą stanowić jedno z zagrożeń równowagi środowiska przyrodniczego, priorytetem stało się szukanie i badanie możliwych, nowych źródeł odnawialnych oraz technologii efektywnego pozyskiwania z nich energii. Energia jest bezwzględnie potrzebna człowiekowi. Bez niej żadna dziedzina życia nie może się obecnie rozwijać, a nawet po prostu funkcjonować.

Energia “czysta”, to taka, której źródła, możemy – w uproszczeniu – traktować, jako niewyczerpujące się. To też taka, która w toku produkcji, przesyłu, dystrybucji, przetwarzania, nie przynosi – w sposób ewidentny – negatywnych skutków czy zagrożeń dla naturalnego środowiska.

W ramach cyklu przygotowaliśmy odcinki o słońcu, biomasie, wodzie, wietrze i geotermii, jako o dostępnych, odnawialnych źródłach energii.

Filmy w tym cyklu to:

Filmy z cyklu Czysta Energia:

Czysta energia – Geotermia

Geotermia — ciepło z ziemi. Film z cyklu o odnawialnych źródłach energii pokazuje Ziemię jako drugie, obok Słońca,...

Czysta energia – Wiatr

Bohaterem tego filmu jest wiatr. Wiatr — czyli „…ruch powietrza o przeważającej składowej poziomej…” Wiatr, który nas...

Czysta energia – Woda

H2O – czy ktoś nie zna tego symbolu? Niemożliwe! H2O = woda Woda jedna z najbardziej powszednich, a zarazem...

Czysta energia – Biomasa

Co powoduje, że w tym wszystkim, co rośnie na ziemi, jest energia? Skąd w przyrodzie energia? Źródłem tej energii,...

Czysta energia – Słońce

Słońce jako źródło energii. A czy jest inne? Czy jest większe źródło energii w naszej “okolicy”? Cały, tak zwany, Nasz...

O nauce

O nauce – to portal powstały z myślą o upowszechnianiu wiedzy.

Nasza wizja

Upowszechniać wiedzę i pokazywać to co za horyzontem.

Zespół O-nauce.pl

To ludzie żądni by cały czas poszerzać swoje horyzonty.

5
0
3
5