Drzewo z bliska

Drzewo z bliska

Film - Zobacz Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najstarsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w...
Dobrawa – Matka Chrzestna Polski

Dobrawa – Matka Chrzestna Polski

Dobrawa – Matka Chrzestna Polski prof. Tomasz Jurek Prof. Tomasz Jurek pracuje w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Historyk-mediewista specjalizujący się w historii Śląska, wydawca źródeł historycznych i autor podręczników szkolnych....
Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu prof. Wojciech Kempiński Prof. Wojciech Kempiński pracuje w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Pod jego kierownictwem prowadzone są badania nowoczesnych materiałów węglowych (GO, RGO,...
Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Jednym z organizmów żywych, który jest ważną częścią różnorodności biologicznej Ziemi, jest drzewo. Na nim, przede wszystkim skupiliśmy, się realizując cykl dotyczący bioróżnorodności. Różnorodność biologiczna, lub inaczej bioróżnorodność, to zgodnie z Konwencją o...