Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III Różnorodność, zmienność jest elementarną przyczyną czegokolwiek, co jest materialne … co jako ludzie potrafimy poznawać swoimi zmysłami. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą...
Bioróżnorodność zakodowana w genach

Bioróżnorodność zakodowana w genach

Bioróżnorodność zakodowana w genach Bioróżnorodność zakodowana w genach Emilia Pers-Kamczyc, Weronika B. Żukowska Instytut Dendrologii PAN w Kórniku jest placówką naukową prowadzącą działalność w zakresie nauk biologicznych i nauk leśnych. Pracownicy Instytutu...
Czysta energia – edycja II (2022)

Czysta energia – edycja II (2022)

Prywatne: Czysta energia – edycja II (2022) Odnawialne źródła energii – (za Wikipedią) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi...
Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja II

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja II

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja II Życie zmieniło naszą planetę. Nie można mówić o różnorodności biologicznej, nie poddając refleksji zjawiska życia. Życie zakłada mnogość przejawów, nigdy nie występuje w pojedynkę. Życie determinuje wszystko na...
Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko Film - Zobacz Biała energia – to energia odnawialna, pozyskiwana z energii wody. Ma przede wszystkim olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznym, gdyż ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska. Największym producentem energii z wody jest...
6
0
1
2