Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Przyroda, Wideo

Różnorodność, zmienność jest elementarną przyczyną czegokolwiek, co jest materialne … co jako ludzie potrafimy poznawać swoimi zmysłami.

Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej … i tylko różna miara czasu przyłożona do różnych obiektów sprawia, że nie zawsze dostrzegamy tę wszechogarniająca zmienność. Dla jednego jakieś zdarzenie to moment, dla drugiego to okres bardzo długi, a dla jeszcze innego niezauważalnym składnikiem wielu innych zdarzeń lub całe życie.

Wyodrębniliśmy w powszechnej ludzkiej świadomości coś najmniejszego – pierwiastki, jako pierwotne elementy rozpoznawalnych związków. Wiemy też, że i one nie są bezwzględnie trwałe.

Pośród tego łączenia się i rozpadania cząstek złożonych z pierwiastków, gdzieś przypadkiem powstała jednak jakaś „potrzeba” trwałości … pojawiło się zjawisko życia czyli coś innego niż wszystko dookoła … może to informacja o … układzie związków, który zaczął się odtwarzać … trwać bo równocześnie przekazywać informacje o sobie innym identycznym związkom, by przetrwać (jako klon?), jakby nie zmieniony, nie zmieniający się przynajmniej pod względem funkcji w większym układzie związków. Potem metabolizm, podział, rozmnażanie a wszystko oparte o coraz bardziej skomplikowane struktury związków odtwarzające się i zmieniające w sposób taki, by przetrwała ta konkretne forma życia, najlepiej w różnorodności przejawów … przejawów, które indywidualizujemy.

Pojawiło się zjawisko życia jako określona trwałość, ale w oparciu o wewnętrzną zmienność i proces ewolucji. Ta poprzez różnorodność przejawów i dostosowywanie pokoleniowe do warunków zewnętrznych stała się gwarantem przetrwania życia.

Materiały dydaktyczne do pobrania

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA INNYCH FILMÓW Z CYKLU O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:

Filmy z cyklu Różnorodność Biologiczna – edycja III

Różnorodność biologiczna – Ewolucja

Ewolucja to proces. To opis tego, że życie poprzez organizmy trwa i przejawia się w różnorodności przejawów w określonych zmieniających się warunkach i w odpowiednim klimacie. Ewolucja to proces przystosowywania się organizmów by przetrwało życie.

Różnorodność biologiczna – Litosfera

Film popularno-naukowy, w którym próbujemy zastanowić się, czy litosfera mogłaby być miejscem odpowiednim do powstania życia na ziemi.

Różnorodność biologiczna – Hydrosfera

Hydrosfera to ziemski obszar, gdzie występuje woda w stanie ciekłym. Do ewolucji życia, woda jest warunkiem koniecznym. Jest w każdym organizmie.

Różnorodność biologiczna – Atmosfera

Film popularno-naukowy rozważający zagadnienie czy atmosfera mogła być kolebką życia na ziemi

Różnorodność biologiczna – Biosfera

Biosfera jest tam, gdzie żyją i ewoluują organizmy. Film popularno-naukowy opowiada o tej przestrzeni kuli ziemskiej zajętej przez organizmy żywe i znajdującej się pod silnym wpływem ich działalności

Cykl zrealizowany został na zlecenie:
Fundacji Zakłady Kórnickie w ramach Programu Drzewo Franciszka
strona główna

Realizację dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

O nauce

O nauce – to portal powstały z myślą o upowszechnianiu wiedzy.

Nasza wizja

Upowszechniać wiedzę i pokazywać to co za horyzontem.

Zespół O-nauce.pl

To ludzie żądni by cały czas poszerzać swoje horyzonty.

0
0
1
1