Różnorodność biologiczna – Pochodzenie

Cykl - Różnorodność biologiczna - część II (2022), Wideo

Życie zmieniło naszą planetę. Została ona “zakażona” życiem …

Nie można mówić o różnorodności biologicznej, nie poddając refleksji zjawiska życia. Życie zakłada mnogość przejawów. Nigdy nie występuje w pojedynkę. Ono determinuje wszystko na naszej planecie – jest lasem, łąką i miastem. Jest w glebie, w powietrzu i w wodzie. A jednocześnie wpływa na jakość powietrza i wody, które są niezbędne do przetrwania samego życia. Bakterie – jako jeden z najmniejszych przejawów życia odnajdujemy nawet we wnętrzu najtwardszych skał. Także asfalt na drodze jest pochodną życia.

By pojąć życie – docieramy do głębi, do jej molekularnej zasady, którą jest zapamiętana informacja, dzięki której organizm może się odtwarzać. Musi zachodzić metabolizm, czyli ciąg reakcji, które sprawiają, że związki chemiczne, z których składa się organizm, przechodzą jedne w inne. Konsekwencją tego jest podtrzymanie trwania życia. Musi być też zmienność czyli serie przypadków, błędów w kopiowaniu się informacji, z których najbardziej właściwe zostają, bo są odpowiednie do warunków tu i teraz.

Pamięć, metabolizm i zmienność – odpowiadają za obfitość przejawów.  To jest życie.

Różnorodność biologiczna tworzy system, by mnożyć się, by trwać. Jako ludzie jesteśmy częścią systemu życia. Jesteśmy zależni od tego systemu i wpływamy na niego. Każdy element tego systemu może zniszczyć całość, jeśli zakłóci jego stabilność. Nawet najmniejsza bakteria może tak wyewoluować, że zniszczy równowagę systemu i zmieni znany nam świat. Człowiek – na zupełnie innym poziomie – ale jak bakteria, może uczynić ze światem to samo. Bakteria zginie, kiedy zabraknie jej podłoża, pokarmu. Człowiek zginie jak zabraknie wokół niego życia w mnogości przejawów.

Musimy więc liczyć się z każdą postacią życia, szanować jego wartość i wielkość – chronić je. Depcząc, wdychając, paląc, jedząc czy przetwarzając na inne rodzaje materii lub zamieniając w jakiś rodzaj energii musimy być świadomi, że cały czas mamy do czynienia z jakąś formą życia. 

Zapraszamy również do obejrzenia filmów z pierwszej części cyklu o różnorodności biologicznej

Film

 

Film zrealizowany został w cyklu Różnorodność biologiczna na zlecenie:
Fundacji Zakłady Kórnickie w ramach Programu Drzewo Franciszka
  strona główna

Projekt dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pozostałe filmy w tym cyklu to:

Polecane artykuły

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność i zmienność są elementarną przyczyną czegokolwiek na ziemi. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej

czytaj dalej
Czysta energia – edycja II (2022)

Czysta energia – edycja II (2022)

W cyklu filmów popularno-naukowych pod wspólnym tytułem “Czysta energia” naukowcy opowiadają o słońcu, ziemi, wodzie, biomasie i wodorze jako o naturalnych źródłach energii niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń ani spalaniem paliw kopalnych, co sprawia, że jest bardziej przyjazna dla środowiska.

czytaj dalej
Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko

Biała energia – to energia odnawialna, pozyskiwana z energii wody. Ma przede wszystkim olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznym, gdyż ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska.

czytaj dalej
Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Przekazywanie informacji wzrokowej jest procesem niezwykle złożonym i pomimo postępu nauki nadal trudnym do fizycznego modelowania. System wzrokowy jest bowiem wieloparametrowym układem detekcyjnym, pozwalającym na odbiór informacji docierającej do oka za pomocą fal elektromagnetycznych

czytaj dalej
Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Cztery pory roku w Arboretum Kórnickim — specjalnym miejscu Instytutu Dendrologii — jakby muzeum, bo od niego rozpoczęły się dzieje naukowego podejścia do drzew i krzewów, przynajmniej w Wielkopolsce. Ciągle też, mimo iż, drzewa bada się dziś głównie poprzez mikroskopy lub analizy ich genotypów, Arboretum jest terenem badawczym i edukacyjnym, lubianym przez wszystkich odwiedzających.

czytaj dalej
Dobre widzenie

Dobre widzenie

O tym, jak ważny jest komfort widzenia, jak rozwija się nasz wzrok, kiedy należy zbadać o wzrok dziecka, kiedy dorośli powinni wykonywać badania, czy nasz wzrok ma wpływ na naszą pracę, hobby, jazdę samochodem, cóż to jest persbiopia i czy należy się jej bać?

czytaj dalej
Drzewo z bliska

Drzewo z bliska

Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najstarsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w Polsce, mające po 50 i 60 metrów.

czytaj dalej
Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność, czasami nazywana nadciekłością, jest zjawiskiem z obszaru fizyki kwantowej, a więc z obszaru, w którym intuicja nie zawsze podpowiada poprawne rozwiązania. Zjawisko to zostało odkryte u początków fizyki kwantowej więc pierwsze próby jego wyjaśnienia z konieczności oparte były o podstawy fizyki klasycznej. Pierwsze badania helu ciekłego możliwe były oczywiście po jego skropleniu, a to zawdzięczamy Heike Kamerligh-Onnesowi – rok 1908. Za datę powstania fizyki kwantowej uznaje się natomiast dzień 14 grudnia 1900 roku, gdy na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Berlinie Max Planck przedstawił wyprowadzenie prawa promieniowania ciała doskonale czarnego.

czytaj dalej
1
0
0
0