Różnorodność biologiczna – Lasy

Cykl - Różnorodność biologiczna - część II (2022), Wideo

Lasy są najpełniejszą znaną nam postacią systemu życia.
Różnorodność biologiczną rozpatrujemy na trzech poziomach – genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Las w naszym obszarze geograficznym jest miejscem, w którym system życia wyraża się najpełniej na każdym z tych poziomów. Jako ekosystem lub zespół ekosystemów umożliwia rozwój największej liczby gatunków, które mają możliwość łatwego przemieszczania się pomiędzy ekosystemami, co umożliwia wymianę genów wewnątrz i pomiędzy populacjami. Gatunkom łatwo więc dostosowywać się do zmian środowiska. Mogą ewoluować zgodnie ze zmianami wpływającymi na ekosystem. Film charakteryzuje lasy naszego obszary geograficznego. W środkowej Europie, po ustabilizowaniu się klimatu po zejściu lodowców, najpierw pojawiły się łąki, potem lasy szpilkowe i w końcu cały obszar, na którym dziś żyjemy, porosły lasy liściaste zrzucające na zimę liście. To jaki jest drzewostan w lesie, zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest woda i gleba. Na najżyźniejszych glebach rosną graby, wiązy, jesiony, dęby, klony, … Wszystkie gatunki odnajdujemy w lasach współczesnych, choć teraz mamy do czynienia przeważnie z borami sosnowymi, bo takie zasadziliśmy po wycięciu innych gatunków, a najżyźniejsze tereny zamieniliśmy w pola uprawne.
  • Pierwotnie lasy nasze przeważnie porastały graby, czyli były to grądy.
  • Na terenach podgórskich przeważnie rosły buki czy jawory – lasy takie to buczyny.
  • Tam gdzie gleba była bardziej uboga walkę o słońce wygrywały dęby, a taki las to dąbrowa.
  • Na bagnach zaś, w miejscach, gdzie stale występuje woda rośnie głównie olsza – taki las to ols.
  • Nad rzekami, w wilgotnych starorzeczach, gdzie częste są podtopienia rosną wierzby, topole, … – tam rozpościerają się łęgi.
W każdym z tych obszarów leśnych występują też inne gatunki – pojedynczo czy w skupiskach, dodając mu specjalnego charakteru. Lasy to systemy – ekosystemy, bo za właściwościami terenu i jego pokrycia drzewostanem, nadąża populacja zwierząt, grzybów i innych roślin odpowiednich do gleby, wilgotności, nasłonecznienia i gatunków drzew, od których często zależą inne gatunki. Tworzą one wspólnie plątaninę łańcuchów pokarmowych, rozpędzając obieg materii zasilany energią ze słońca. Las, to system podtrzymujący życie. Ale on zależny jest również od różnorodności przejawów systemu. Nawet wielowiekowe drzewa, jakość gleb zależy od przemieszczania się zwierząt, od przemieszczania się nasion, pyłków … bo różnorodność biologiczna to nie tylko liczba gatunków czy wielkość ekosystemów. To też wymiana genów. To długotrwałe procesy dostosowawcze, ewolucyjne, dzięki którym gatunki i ekosystemy stają się odporne na zmiany.
Zapraszamy również do obejrzenia filmów z pierwszej części cyklu o różnorodności biologicznej

Film

 

Film zrealizowany został w cyklu Różnorodność biologiczna na zlecenie:
Fundacji Zakłady Kórnickie w ramach Programu Drzewo Franciszka
  strona główna

Projekt dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pozostałe filmy w tym cyklu to:

Polecane artykuły

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność i zmienność są elementarną przyczyną czegokolwiek na ziemi. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej

czytaj dalej
Czysta energia – edycja II (2022)

Czysta energia – edycja II (2022)

W cyklu filmów popularno-naukowych pod wspólnym tytułem “Czysta energia” naukowcy opowiadają o słońcu, ziemi, wodzie, biomasie i wodorze jako o naturalnych źródłach energii niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń ani spalaniem paliw kopalnych, co sprawia, że jest bardziej przyjazna dla środowiska.

czytaj dalej
Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko

Biała energia – to energia odnawialna, pozyskiwana z energii wody. Ma przede wszystkim olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznym, gdyż ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska.

czytaj dalej
Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Przekazywanie informacji wzrokowej jest procesem niezwykle złożonym i pomimo postępu nauki nadal trudnym do fizycznego modelowania. System wzrokowy jest bowiem wieloparametrowym układem detekcyjnym, pozwalającym na odbiór informacji docierającej do oka za pomocą fal elektromagnetycznych

czytaj dalej
Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Cztery pory roku w Arboretum Kórnickim — specjalnym miejscu Instytutu Dendrologii — jakby muzeum, bo od niego rozpoczęły się dzieje naukowego podejścia do drzew i krzewów, przynajmniej w Wielkopolsce. Ciągle też, mimo iż, drzewa bada się dziś głównie poprzez mikroskopy lub analizy ich genotypów, Arboretum jest terenem badawczym i edukacyjnym, lubianym przez wszystkich odwiedzających.

czytaj dalej
Dobre widzenie

Dobre widzenie

O tym, jak ważny jest komfort widzenia, jak rozwija się nasz wzrok, kiedy należy zbadać o wzrok dziecka, kiedy dorośli powinni wykonywać badania, czy nasz wzrok ma wpływ na naszą pracę, hobby, jazdę samochodem, cóż to jest persbiopia i czy należy się jej bać?

czytaj dalej
Drzewo z bliska

Drzewo z bliska

Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najstarsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w Polsce, mające po 50 i 60 metrów.

czytaj dalej
Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność, czasami nazywana nadciekłością, jest zjawiskiem z obszaru fizyki kwantowej, a więc z obszaru, w którym intuicja nie zawsze podpowiada poprawne rozwiązania. Zjawisko to zostało odkryte u początków fizyki kwantowej więc pierwsze próby jego wyjaśnienia z konieczności oparte były o podstawy fizyki klasycznej. Pierwsze badania helu ciekłego możliwe były oczywiście po jego skropleniu, a to zawdzięczamy Heike Kamerligh-Onnesowi – rok 1908. Za datę powstania fizyki kwantowej uznaje się natomiast dzień 14 grudnia 1900 roku, gdy na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Berlinie Max Planck przedstawił wyprowadzenie prawa promieniowania ciała doskonale czarnego.

czytaj dalej
3
0
0
0