Czysta energia – Woda

Cykl - czysta energia, Czytelnia, Wideo

H2O – czy ktoś nie zna tego symbolu? Niemożliwe!

H2O = woda Woda jedna z najbardziej powszednich, a zarazem najdziwniejszych substancji.

Podobnie jak Słońce, z którego na Ziemi mamy energię, woda jest warunkiem życia. Tam gdzie jest woda, życie wewnątrz naszej atmosfery, rozwija się niesłychanie, a tam, gdzie jej brakuje, wszystko zamiera … Z wody życie wyszło i wszystko, co żyje, składa się przeważnie z wody i z wodą jest związane.
Na Ziemi, wody mamy określoną ilość, w określonym czasie. Gdy proporcje te ulegają zachwianiu, zachwianiu ulegają też istniejące formy życia.

Woda na Ziemi występuje, jako ciecz, ale też, jako para i lód – zachowuje się, więc w naturze jak gaz, ale i jak ciało stałe. Dzięki temu jest wszędzie i ma wpływ na inne elementy ziemskiej rzeczywistości. Jest świetnym rozpuszczalnikiem, posiada specyficzne napięcie powierzchniowe, magazynuje energię słoneczną pochłaniając nadmiar ciepła, oddając je wtedy, gdy atmosfera zanadto się ochładza.
Dzięki określonej i zadziwiającej budowie cząsteczkowej wody, w przyrodzie zachodzi fotosynteza oraz wiele innych zjawisk, mających istotny wpływ na funkcjonowanie przyrody we wszelkich przejawach.
Właściwości wody, tak zresztą jak i jej pochodzenie na ziemi, wymagają wyjaśnień i ciągle zdumiewają badaczy.
Wiemy jednak, że gdyby te właściwości uległy minimalnym choćby zmianom, to wszystko byłoby inne lub nie byłoby nic, podobnie jak na innych planetach, gdzie wody nie ma, w analogicznej postaci jak u nas.
Szukając, więc życia na innych planetach, najpierw szukamy wody. Astronomowie twierdzą też, że w kosmosie jest jej bardzo dużo, – więc dlaczego tak mało jest tam życia?

Czytaj dalej

No i pytanie zasadnicze — skąd woda na Ziemi? – ze Słońca?, z lodowych komet?, czy może z głębokiego wnętrza, z jądra ziemi? jeśli zaś z wnętrza, to, co sprawia, że tam jest lub powstaje? Szereg pytań, szereg teorii…

Na co dzień, nie wyobrażamy sobie życia bez wody. Woda niezbędna jest do utrzymywania procesów wegetacji, jest też magazynem i nośnikiem energii, którą możemy wykorzystywać na różne sposoby i robimy to od wieków. Spadająca lub płynąca z gór woda tworzy rzeki, które płynąc wprawiają w ruch turbiny elektrowni, napędzają statki, barki, promy… Współcześnie, nauczyliśmy się budować turbiny, które poruszy nawet niewielki nurt, niewielki stopień wodny. Budujemy elektrownie wykorzystujące pływy morskie, energię fal. Pracuje się nad wykorzystaniem prądów oceanicznych, które są największymi rezerwuarami płynącej wody. Najwięcej jednak elektrowni stawia się w górach, gdzie ciągle jest określona i stabilna ilość wody, zmagazynowanej i odnawiającej się, zgodnie ze zmianami wynikającymi z pór roku, które funduje nam Słońce.

W filmie naszym o wodzie, staraliśmy się skrótowo przedstawić wodę, jako specyficzną, powszednią, ale i tajemniczą substancję ziemską z jej właściwościami, w kontekście tych cech, które umożliwiają odzyskiwanie zmagazynowanej w niej energii. Prezentujemy typy elektrowni wodnych i nowe koncepcje wykorzystywania woda dla celów energetycznych. Zastanawiamy się, jak wszyscy — czy jest jej na ziemi ilość niezmienna, czy wewnątrz ziemi jest jej jeszcze więcej, coraz więcej, czy tylko tyle ile spadnie z deszczem, który wziął się przecież z parującej powierzchni mórz i ziemi? Czy ziemia w swym wnętrzu wytwarza wodę? Ciągle naukowcy dyskutują różne koncepcje. Ciągle też woda jest poszukiwana, do różnych celów, ciągle jest jej gdzieś za mało, a w innym miejscu energia zgromadzona w wodzie, staje się siłą niszczycielską, którą próbujemy okiełznać. Lepiej jednak jak jest, niż gdyby miało jej zabraknąć. Szukamy, więc ciągle nowych sposobów pozyskiwania energii z wody, którą mamy oraz sposobów zachowania jej w czystości i w miejscach, skąd do nas trafiła.

Powiązane treści:

Film

Galeria

Polecane artykuły

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność i zmienność są elementarną przyczyną czegokolwiek na ziemi. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej

czytaj dalej
Czysta energia – edycja II (2022)

Czysta energia – edycja II (2022)

W cyklu filmów popularno-naukowych pod wspólnym tytułem “Czysta energia” naukowcy opowiadają o słońcu, ziemi, wodzie, biomasie i wodorze jako o naturalnych źródłach energii niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń ani spalaniem paliw kopalnych, co sprawia, że jest bardziej przyjazna dla środowiska.

czytaj dalej
Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko

Biała energia – to energia odnawialna, pozyskiwana z energii wody. Ma przede wszystkim olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznym, gdyż ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska.

czytaj dalej
Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Przekazywanie informacji wzrokowej jest procesem niezwykle złożonym i pomimo postępu nauki nadal trudnym do fizycznego modelowania. System wzrokowy jest bowiem wieloparametrowym układem detekcyjnym, pozwalającym na odbiór informacji docierającej do oka za pomocą fal elektromagnetycznych

czytaj dalej
Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Cztery pory roku w Arboretum Kórnickim — specjalnym miejscu Instytutu Dendrologii — jakby muzeum, bo od niego rozpoczęły się dzieje naukowego podejścia do drzew i krzewów, przynajmniej w Wielkopolsce. Ciągle też, mimo iż, drzewa bada się dziś głównie poprzez mikroskopy lub analizy ich genotypów, Arboretum jest terenem badawczym i edukacyjnym, lubianym przez wszystkich odwiedzających.

czytaj dalej
Dobre widzenie

Dobre widzenie

O tym, jak ważny jest komfort widzenia, jak rozwija się nasz wzrok, kiedy należy zbadać o wzrok dziecka, kiedy dorośli powinni wykonywać badania, czy nasz wzrok ma wpływ na naszą pracę, hobby, jazdę samochodem, cóż to jest persbiopia i czy należy się jej bać?

czytaj dalej
Drzewo z bliska

Drzewo z bliska

Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najstarsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w Polsce, mające po 50 i 60 metrów.

czytaj dalej
Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność, czasami nazywana nadciekłością, jest zjawiskiem z obszaru fizyki kwantowej, a więc z obszaru, w którym intuicja nie zawsze podpowiada poprawne rozwiązania. Zjawisko to zostało odkryte u początków fizyki kwantowej więc pierwsze próby jego wyjaśnienia z konieczności oparte były o podstawy fizyki klasycznej. Pierwsze badania helu ciekłego możliwe były oczywiście po jego skropleniu, a to zawdzięczamy Heike Kamerligh-Onnesowi – rok 1908. Za datę powstania fizyki kwantowej uznaje się natomiast dzień 14 grudnia 1900 roku, gdy na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Berlinie Max Planck przedstawił wyprowadzenie prawa promieniowania ciała doskonale czarnego.

czytaj dalej
0
0
0
0