Czysta energia – Słońce

Cykl - czysta energia, Czytelnia, Wideo

Słońce jako źródło energii. A czy jest inne? Czy jest większe źródło energii w naszej “okolicy”?

Cały, tak zwany, Nasz Układ Planetarny istnieje dzięki słońcu i działa w oparciu o jego energię, w sensie pierwotnym albo wtórnym. Film opowiada skąd pochodzi ta tzw. czysta energia  oraz o zasadach i metodach przetwarzania energii słońca w energię przydatną człowiekowi — w ciepło i prąd elektryczny.

Wszystko to, co jest życiem na Ziemi, nauczyło się wykorzystywać energię słoneczną na wiele sposobów. Rośliny rozwijają się dzięki fotosyntezie. Ludzie nauczyli się budować elektrownie słoneczne, czyli urządzenia i instalacje, które zamieniają fotony docierające ze Słońca na ciepło lub na prąd elektryczny. W filmie staramy się wyjaśnić, jak jest to możliwe. Dziś potrafimy już „wystawiać” na Słońce urządzenia, które napędzają silniki niewielkich pojazdów, zasilają lampy, klimatyzatory w mieszkaniach, chłodziarki w magazynach. Inne urządzenia to — kolektory ogrzewające wodę, którą wykorzystujemy do mycia czy ogrzewania.

Wszystkie te urządzenia, choć trwałe i niedrogie, ciągle są mało wydajne. Naukowcy, pracują nad nowymi technologiami. Są już sztucznie wytwarzane barwniki, które reagują na światło bardzo szybko, produkując energię. Wydaje się, że w niedługim już czasie, tylko od polityki gospodarczej zależeć będzie, czy nadal będziemy spalać węgiel, czy też Słońce — jak w przyrodzie — stanie się głównym źródłem zasilania stworzonych przez człowieka aparatów i urządzeń.

Słońce, to taka przyjazna bomba wodorowa”

– tymi słowy rozpoczyna, nasz film, profesor Paweł Rudawy, astronom z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Oczywiście jest to wypowiedź w kontekście naszego rozumienia „Czystej Energii” – czyli, Słońca jako ziemskiego źródła zasilania.
Sformułowanie piękne i przerażające, bo wiemy jak działa skonstruowana przez ludzi bomba wodorowa… by siać zniszczenie na niewyobrażalną skalę.
Podobnie na Słońcu, dzieją się rzeczy niesamowite i potężne, lecz są wystarczająco daleko, byśmy mogli je potraktować jako zasilanie dla ziemi i ziemskich urządzeń wymyślonych przez ludzi.

Możemy też Słońce podziwiać. Zjawiska na Słońcu, obserwują i badają naukowcy, dzięki specjalistycznym satelitom, dzisiaj już bez przerwy. Robią to z ciekawości oraz, aby próbować przewidzieć możliwe wielkie i małe zdarzenia ziemskie, które przyczynę swoją mogą mieć w aktywności Słońca.

Z tej jego twórczej aktywności, próbujemy też — na swój ludzki sposób korzystać … jeśli grzeje, to niech robi to, także wtedy i tam, gdzie chcemy i tak, jak chcemy…
Na wielką jednak skalę wydaje się to niewykonalne. Na małą zaś, ciągle — produkcja prądu elektrycznego ze energii Słońca — nie wychodzi nam, w zadawalający sposób.

Słońce możemy w przybliżeniu uważać za źródło energii czystej i niewyczerpującej się.
Głównie dzięki Słońcu, na Ziemi istnieją warunki, dzięki którym jest życie we wszelkich znanych nam i nieznanych jeszcze przejawach. Energia ze Słońca jest czysta, bo podczas jej wykorzystywania nie powstają szkodliwe produkty uboczne, tak jak podczas np. spalania.

Przeczytaj więcej

Traktujemy też Słońce, jako źródło „niewyczerpującej” się energii, w specjalnym rozumieniu. Wiemy, że Ono kiedyś zgaśnie, lecz będzie do w bardzo, bardzo odległej przyszłości i zanim to nastąpi, wydarzy się tak wiele, że ludzkość na pewno tego nie przetrwa — żyjąc jak dziś, na Ziemi. Od źródła energii „czystej”, wymagamy by, dawało nam wystarczająco dużo energii, byśmy mogli robić to wszystko… „co nam przyjdzie do głowy”, oraz by – ani ta energia, ani cały kontekst jej wytwarzania, przesyłania i korzystania z niej nie szkodził nikomu i niczemu. Tak byłoby doskonale.

Na razie wychodzimy z doświadczenia, że wszystko, co z natury tego świata, co wytworzyła wcześniej przyroda jest dobre. Uważamy tak, bo konsekwencje tego są jakoś sprawdzone — takie przynajmniej mamy mniemanie. Choć nie we wszystkich aspektach sprawdza się ono w prosty sposób. Wszytko zaś, co my (ludzie) wytwarzamy, choćby dzięki przeróżnym odkryciom naukowym, – czyli to, co jest „sztuczne” – niesie ze sobą niesprawdzone — w odpowiednio długiej i szerokiej perspektywie — konsekwencje … często negatywne dla przyrody lub dla nas. Dlatego szukając „czystej energii” sięgamy do źródeł pierwotnych i odnawiających się. Jest tak, bo doświadczyliśmy już, że nawet to, co powstało w sposób niby naturalny, acz jest wytworem wtórnym, jak węgiel czy ropa naftowa, wykorzystywane w nadmiarze teraz, szybko wyczerpuje się, zostawiając szkodliwe odpady. Te, jak różnego rodzaju spaliny, musi przerobić dzisiejsza przyroda oraz nasze dzisiejsze ludzkie płuca. A ropa, węgiel powstały z roślin, które obumarły tysiące lat temu. Dlatego jeśli palimy je, to powstaje w dzisiejszej atmosferze znaczny nadmiar spalin, zatruwając powietrze i oddziałując na klimat.

Energia Słońca zaś, powstaje wystarczająco daleko, by podczas procesu jej powstawania, nie zniszczyć nas od razu. Energia ta dociera do Ziemi w odpowiedniej ilości, by nasycać sobą wszystko i wszelkie życie. Ziemia, przez miliony lat, wytworzyła też systemy zabezpieczeń, które chronią nas przed niekorzystnymi dodatkami, które wytwarza Słońce w trakcie reakcji produkujących „czystą energię”. Dziś wiemy już bardzo wiele o energii słonecznej. Wiemy jak ją zamieniać na prąd elektryczny. Mamy jednak ciągle problemy z jej wykorzystaniem w sposób optymalny i na odpowiednią skalę, niezbędną dla naszych potrzeb.

Nieprzerwanie, więc, korzystamy z tradycyjnych źródeł, które uznaliśmy już za „nieczyste” i wyczerpujące się. Przyczyną tego jest… jak zwykle – „wielka polityka”, „globalna gospodarka”, „bezlitosna ekonomia”, niedosyt jawnych (możliwych do powszechnego wykorzystania) technologii, które byłyby proste w wykorzystaniu, które nie powodują powstawania innych produktów (tzw. ubocznych), stanowiących nowy problemem dla świata odsunięty teraz, na jakiś czas.

W filmie naszym — O Słońcu — prezentujemy, czym jest Słońce, jako źródło; jakie już istnieją sposoby przetwarzania docierających do nas „promieni słońca” na prąd elektryczny czy na ciepło.

Otwarte jest pytanie, – jakie są nowe technologie przetwarzania energii ze Słońca w prąd czy ciepło? – Wiemy, że są… na razie mało wydajne. Naukowcy pracują nad nowocześniejszymi metodami i… dużo wskazuje na to, że są już takie… ale — jak z wieloma rzeczami na naszej ziemi — są, ale ciągle i tylko, w zasięgu ręki…

Powiązane treści:

Film

Galeria

Polecane artykuły

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność i zmienność są elementarną przyczyną czegokolwiek na ziemi. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej

czytaj dalej
Czysta energia – edycja II (2022)

Czysta energia – edycja II (2022)

W cyklu filmów popularno-naukowych pod wspólnym tytułem “Czysta energia” naukowcy opowiadają o słońcu, ziemi, wodzie, biomasie i wodorze jako o naturalnych źródłach energii niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń ani spalaniem paliw kopalnych, co sprawia, że jest bardziej przyjazna dla środowiska.

czytaj dalej
Biała energia w Rosko

Biała energia w Rosko

Biała energia – to energia odnawialna, pozyskiwana z energii wody. Ma przede wszystkim olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznym, gdyż ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska.

czytaj dalej
Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Fizyka procesu widzenia – prof. Ryszard Naskręcki

Przekazywanie informacji wzrokowej jest procesem niezwykle złożonym i pomimo postępu nauki nadal trudnym do fizycznego modelowania. System wzrokowy jest bowiem wieloparametrowym układem detekcyjnym, pozwalającym na odbiór informacji docierającej do oka za pomocą fal elektromagnetycznych

czytaj dalej
Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Park Zamku Kórnickiego – najważniejsze polskie Arboretum

Cztery pory roku w Arboretum Kórnickim — specjalnym miejscu Instytutu Dendrologii — jakby muzeum, bo od niego rozpoczęły się dzieje naukowego podejścia do drzew i krzewów, przynajmniej w Wielkopolsce. Ciągle też, mimo iż, drzewa bada się dziś głównie poprzez mikroskopy lub analizy ich genotypów, Arboretum jest terenem badawczym i edukacyjnym, lubianym przez wszystkich odwiedzających.

czytaj dalej
Dobre widzenie

Dobre widzenie

O tym, jak ważny jest komfort widzenia, jak rozwija się nasz wzrok, kiedy należy zbadać o wzrok dziecka, kiedy dorośli powinni wykonywać badania, czy nasz wzrok ma wpływ na naszą pracę, hobby, jazdę samochodem, cóż to jest persbiopia i czy należy się jej bać?

czytaj dalej
Drzewo z bliska

Drzewo z bliska

Drzewa to jedne z najwspanialszych roślin na Ziemi. Są to rośliny wieloletnie i między innymi dzięki temu do nich zaliczają się te najstarsze i największe – jak sekwoje czy daglezje w Kalifornii sięgające 100 metrów wysokości, czy nawet jodły i świerki w Polsce, mające po 50 i 60 metrów.

czytaj dalej
Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność helu – prof. Wojciech Kempiński

Nadpłynność, czasami nazywana nadciekłością, jest zjawiskiem z obszaru fizyki kwantowej, a więc z obszaru, w którym intuicja nie zawsze podpowiada poprawne rozwiązania. Zjawisko to zostało odkryte u początków fizyki kwantowej więc pierwsze próby jego wyjaśnienia z konieczności oparte były o podstawy fizyki klasycznej. Pierwsze badania helu ciekłego możliwe były oczywiście po jego skropleniu, a to zawdzięczamy Heike Kamerligh-Onnesowi – rok 1908. Za datę powstania fizyki kwantowej uznaje się natomiast dzień 14 grudnia 1900 roku, gdy na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Berlinie Max Planck przedstawił wyprowadzenie prawa promieniowania ciała doskonale czarnego.

czytaj dalej
1
1
1
0