Powstanie Wielkopolskie – Zdobycie Ławicy

Czytelnia, Galerie, Historia, Wideo

Powstanie Wielkopolskie – Zdobycie Ławicy 

film dokumentalny

Ławica — to w 1918 roku — wioska znajdująca się pod Poznaniem, gdzie zlokalizowana była niemiecka stacja lotnicza. Tuż po wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27. grudnia 1918 roku stanowiła ona realne zagrożenie dla miasta i Powstańców, gdyż była ostatnim punktem obrony jednostek niemieckich w pobliżu Poznania.

Tak opisywał to Kurier Poznański z dnia 08.01.1919 roku:

Zajęcie stacji lotniczej w Ławicy

“Komenda Poznańskiej Straży i Bezpieczeństwa odbierała już od szeregu dni alarmujące wieści o stacji lotniczej w Ławicy. Donoszono z wszystkich stron o gromadzeniu się tamże żołnierzy niemieckich różnego rodzaju i broni, żołnierzy Polaków należących do załogi lotniczej stacji nie wpuszczano zupełnie od szeregu dni na stację. Raz po raz przedostawały się na zewnątrz pogróżki lotników niemieckich o zbombardowaniu miasta, załoga wznosiła szańce, z okolicznych wsi nadchodziły wieści, że lotnicy planują wskutek odcięcia od Poznania rekwizycję bydła i żywności. Często pojawiały się niemieckie samoloty w kierunku Frankfurtu, jak przypuszczano z żywnością i amunicją oraz instrukcjami wojskowemi. Oficerowie niemieccy stacji z porucznikiem Fischerem na czele ogłosili wewnątrz tejże stan prawa doraźnego, żywioły pojednawcze wśród załogi siła zmuszono do posłuchu w najwyraźniejszym zamiarze urządzenia z Ławicy placu zbrojnego, mającego zgromadzić jak największą liczbę żołnierzy wszystkich broni, by w stosownej chwili napaść na Poznań.

Wobec takiego stanu rzeczy komenda polska, chcąc uniknąć krwi przelewu, nawiązała rokowania ze stacją, postawiła swoje żądania, na które oficerowie niemieccy stacji odpowiadali wymijająco z wyraźnym zamiarem przewlekania układów, jak się wydawało aż do nadejścia spodziewanej odsieczy niemieckiej.

Tymczasem wśród żołnierzy polskich rosło coraz silniejsze wzburzenie, zwłaszcza na wieść, że Niemcy przygotowują wszystko, aby wysadzić w powietrze składnicę bomb, spalić część aparatów lotniczych i zapasy benzyny i na koniec obrzucić miasto i fortecę Poznań bombami. 
Gdy się okazało, że wszystkie kroki pojednawcze nie doprowadzą do celu, żołnierze polscy rozgoryczeni do najwyższego stopnia, samorzutnie wyruszyli w nocy z soboty na niedzielę przeciw stacji, otoczyli ją z wszystkich stron i zażądali przez parlamentarza natychmiastowej kapitulacji. Posterunki niemieckie przyjęły ich ogniem mimo, że parlamentarz polski był jeszcze w obozie. Skutkiem tego wywiązała się ogólna zacięta strzelanina….”

Tak początek tych wydarzeń opisywały gazety w tamtym czasie.

A my zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego, zrealizowanego w 2008 roku pt. „Powstanie Wielkopolskie – Zdobycie Ławicy” w reż. Janusz Sidora i Krzysztofa Nowaka, emitowanego przez TVP3.

 

Film

`"Zdobycie

Galeria

Polecane artykuły

Polska Kokarda Narodowa

Polska Kokarda Narodowa

W symbolice międzynarodowej najważniejszym znakiem identyfikującym państwo w gronie innych jest herb państwowy. Herb to znak utworzony z godła umieszczonego w polu tarczy herbowej.

czytaj dalej
4
1
1
3