Dobrawa i Państwo Przemyślidów

Cykl - 1050 rocznica Chrztu Polski, Wideo

Czeską Księżniczkę Dobrawę traktujemy jako matką chrzestną Polski. Z jej przybyciem do Poznania dotarła też na ziemie nasze nowoczesna kultura, nowa wizja świata, korzeniami swymi sięgająca jednak starożytności rzymskiej, greckiej i bliskiego wchodu.

Księżniczka Dobrawa, przybywając do Mieszka, do Poznania, była osobą dobrze wykształconą. Była ukształtowana duchowo i musiała też mieć silny charakter.

Wiedziała, do jakiego kraju jedzie i jakiego władcy (jeszcze wówczas poganina) żoną zostanie. Mieszko zaprojektował ten ślub zasadniczo z przyczyn politycznych, ale ona musiała rozkochać go w sobie dla dobra chrześcijaństwa i pokoju między sąsiadującymi krajami. Kronikarz niemiecki podkreślał, że by zbliżyć się do męża, aby wpłynąć na niego, by ochrzcił się – świadomie łamała posty. Postępowanie zaś Mieszka, względem Czech, świadczy o tym, że wpływ na niego miała niemały. Póki żyła, jej mąż nie najechał sąsiadów, nie rozpoczął z nimi walki. Zajął Śląsk i ziemię krakowską dopiero po jej śmierci.

Niechęć do Dobrawy, czeskiego kronikarza Kosmasa zaś (który nas nie lubił), tłumaczyć należy jej niewątpliwym zaangażowaniem się w sprawy Polan. Była dobrą, nie tylko ze względów religijnych, ale też osobowościowych. Stała się rzeczywiście matką chrzestną, ale i w znaczeniu rodzicielskim matką Polaków. Sprawić to mogło jej pochodzenie, wychowanie w rodzie, który krwawo poczynał sobie w walkach o przywództwo w kraju. Pierwsi święci czescy to męczennicy, to też jej najbliżsi krewni mordowani, by przejąć władzę. Jednym z takich zabójców był też ojciec Dobrawy Bolesław Srogi. Nie mogło to nie mieć wpływu na rozwój emocjonalny młodej kobiety. Dobrze się stało, że naród nasz właśnie taką dziewczynę — księżniczkę dostał za matkę chrzestną.

Miecislaus I Rex Poloniae Dobrowka filia Boleslai Regis Bohemiae (1862) [Biblioteka POLONA]

 

Film

Filmy zrealizowane w ramach projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”  w 1050 rocznicę Chrztu Polski dofinansowano:
ze środków NCK w ramach programu „Chrzest 966” 

z budżetu Miasta Poznania

 
Producent projektu - Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA

Mecenas projektu
 

Polecane artykuły

Tytus hr Działyński

Film prezentujący biografię jednego z najszlachetniejszych arystokratów Wielkopolski. Stworzył on specyficzny skarbiec kultury, który przetrwał i służy nam do dziś.

czytaj dalej

Trudne początki – aktywność gospodarcza W.Zamoyskiego

Po kupnie Zakopanego, po ogromnym, finansowym wysiłku, zadłużeniu majątku kórnickiego – przyszło działać Władysławowi Zamoyskiemu na nowym, nieznanym terenie. W artykule poruszono kwestię, dlaczego hrabia Zamoyski nie skorzystał z możliwości, jakie stworzył fakt, że Zakopane rozwijało się w owych czasach jako popularny ośrodek turystyczny i spa.

czytaj dalej

Dobrawa – Matka Chrzestna Polski

Każdy z nas ma metrykę chrztu, gdzie w odpowiednich rubrykach stoi data, imię, imiona rodziców i rodziców chrzestnych. Podobną metrykę można by próbować wypełnić także dla całego kraju. W rubryce „imię” nie wpisalibyśmy jeszcze: Polska – bo nazwa taka nie była w X w. używana i najpewniej wcale nie istniała. Nie ma za to właściwie wątpliwości, kto stanąłby w charakterze matki chrzestnej – to książęca małżonka, czeska księżniczka Dobrawa. Nazywanie jej matką polskiego chrześcijaństwa nie jest zresztą niczym nowym.

czytaj dalej

Refleksje w 1050 rocznicę Chrztu Polski

Księżna Dobrawa – Matka Chrzestna Polski – to jedna z pierwszych rzeczywistych postaci naszej historii. Dzięki Niej odmienił się nie tylko świat naszych praojców … ale i nasz świat. Dobrawa jako “matka chrzestna” – to dla nas też idea …

czytaj dalej

Komendant “Rakoczy” – dowódca Powstań Śląskich

ALFONS ZGRZEBNIOK (1891-1937) – pseudonim „Rakoczy”, nauczyciel, działacz samorządowy i polityczny, komendant powstań śląskich. Od znaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, trzykrotnie Krzyżem Walecznym i Złotym Krzyżem Zasługi. Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 – Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka, dowódcy I i II Powstania Śląskiego.

czytaj dalej

Władysław hr. Zamoyski – Pan z Wielkopolski – władca Tatr

Dokument historyczny, pokazujący człowieka oraz to, co zrobił. Bez widowiska, które bywa interesujące, ale zwykle prezentuje tylko jakąś wizję, nie dotykając prawdy. Tu ważne są dokumenty i bohater — trudny, bo o chwałę niedbały, który zostawił nam wszystko, co miał, siebie zaś skrywając.

czytaj dalej

Powstanie Wielkopolskie – Zdobycie Ławicy

Film dokumentalny o najważniejszej bitwie Powstania Wielkopolskiego w okolicach Poznania w nocy z 5/6 stycznia 1919 roku. W wyniku tego zwycięstwa Polacy zdobyli na lotnisku w Ławicy i Winiarach większą ilość sprzętu lotniczego w postaci rozmontowanych i zakonserwowanych samolotów bojowych. Stały się on wkrótce zaczątkiem polskiego lotnictwa.

czytaj dalej