Chrześcijaństwo w Europie X wieku

Cykl - 1050 rocznica Chrztu Polski, Wideo

Dzięki chrześcijaństwu, w X wieku, Europa ukształtowała się pod względem kulturowym i politycznym. Obraz cywilizacyjny dzisiejszej Europy jest w przybliżeniu odbiciem tej sprzed tysiąca lat.

W X wieku doszło do istotnych przemian na całym terytorium Europy. Już wcześniej rozpadło się cesarstwo Karolingów. Nastąpiły najazdy Węgrów, których dopiero w połowie stulecia zatrzymał Otton I, którego władza w tym czasie umocniła się. Zwycięstwo to ustabilizowało sytuację polityczną. Otton stał się najpotężniejszym władcą i mógł więc marzyć o odtworzeniu dzieła Karola Wielkiego. Został cesarzem i rozpoczął proces chrystianizacji kolejnych plemion w północnej i środkowej Europie. Podporządkował sobie Czechów – spadkobierców Państwa Wielkomorawskiego. Rozpoczął ekspansję na terytoria Słowian północnych.

W takich też okolicznościach znalazł się nasz książę Mieszko, przejmując dziedzictwo po ojcu. Nie wiemy — czy to jakaś specjalna intuicja, czy wiedza, czy zwykła przezorność w obliczu potęgi przeciwnika, a może polityczna kalkulacja obu, jednocząca Mieszka i Ottona w walce ze wspólnym przeciwnikiem? Wszystko to pewnie po trochę. Ważne jednak, że książę Polan zrozumiał wagę Chrztu łączącego, silniejszymi więzami niż polityka, społeczność Polan ze społecznością ochrzczonych. Podobnie zrobili też niebawem Normanowie z dalekiej północy, Węgrzy, a Ruś zdecydowała się na chrzest z Bizancjum. Pod koniec X wieku, niemal cała Europa była chrześcijańska, a jej struktura polityczna przetrwała zasadniczo kolejne 1000 lat.

/w nagłówku fragment obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” - Muzeum Narodowe w Warszawie/ 

Film

Filmy zrealizowane w ramach projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”  w 1050 rocznicę Chrztu Polski dofinansowano:
ze środków NCK w ramach programu „Chrzest 966” 

z budżetu Miasta Poznania

Producent projektu - Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA

Mecenas projektu
 

 

Polecane artykuły

Dobrawa – Matka Chrzestna Polski

Każdy z nas ma metrykę chrztu, gdzie w odpowiednich rubrykach stoi data, imię, imiona rodziców i rodziców chrzestnych. Podobną metrykę można by próbować wypełnić także dla całego kraju. W rubryce „imię” nie wpisalibyśmy jeszcze: Polska – bo nazwa taka nie była w X w. używana i najpewniej wcale nie istniała. Nie ma za to właściwie wątpliwości, kto stanąłby w charakterze matki chrzestnej – to książęca małżonka, czeska księżniczka Dobrawa. Nazywanie jej matką polskiego chrześcijaństwa nie jest zresztą niczym nowym.

czytaj dalej

Refleksje w 1050 rocznicę Chrztu Polski

Księżna Dobrawa – Matka Chrzestna Polski – to jedna z pierwszych rzeczywistych postaci naszej historii. Dzięki Niej odmienił się nie tylko świat naszych praojców … ale i nasz świat. Dobrawa jako “matka chrzestna” – to dla nas też idea …

czytaj dalej

Komendant “Rakoczy” – dowódca Powstań Śląskich

ALFONS ZGRZEBNIOK (1891-1937) – pseudonim „Rakoczy”, nauczyciel, działacz samorządowy i polityczny, komendant powstań śląskich. Od znaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, trzykrotnie Krzyżem Walecznym i Złotym Krzyżem Zasługi. Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 – Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka, dowódcy I i II Powstania Śląskiego.

czytaj dalej

Władysław hr. Zamoyski – Pan z Wielkopolski – władca Tatr

Dokument historyczny, pokazujący człowieka oraz to, co zrobił. Bez widowiska, które bywa interesujące, ale zwykle prezentuje tylko jakąś wizję, nie dotykając prawdy. Tu ważne są dokumenty i bohater — trudny, bo o chwałę niedbały, który zostawił nam wszystko, co miał, siebie zaś skrywając.

czytaj dalej

Powstanie Wielkopolskie – Zdobycie Ławicy

Film dokumentalny o najważniejszej bitwie Powstania Wielkopolskiego w okolicach Poznania w nocy z 5/6 stycznia 1919 roku. W wyniku tego zwycięstwa Polacy zdobyli na lotnisku w Ławicy i Winiarach większą ilość sprzętu lotniczego w postaci rozmontowanych i zakonserwowanych samolotów bojowych. Stały się on wkrótce zaczątkiem polskiego lotnictwa.

czytaj dalej