Przysięga Wojsk Wielkopolskich – 26.01.1919 r. w obiektywie K.Gregera

Galerie, Historia

26 stycznia 1919 roku odbyła się na Placu Wolności w Poznaniu przysięga świeżo utworzonych Wojsk Wielkopolskich.

Było to wydarzenie najbardziej swoiste w dziejach Polski, Wielkopolski, dla trwającego ciągle, wokół miasta, powstania. Odtąd Wielkopolska miała swój rząd, czyli Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, własny skarb — pieniądze, którymi zarządzał Komisariat oraz zaprzysiężoną, własną armię. Można więc powiedzieć, że Wielkopolska stała się samodzielnym Państwem.

Ten dzień pozostał w pamięci wielu, ale do naszych czasów dotrwał dzięki obiektywowi poznańskiego fotografa Kazimierza Gregera, który swój zakład fotograficzny założył najpierw przy ul. Wiktorii (obecnie Gwarna). Po rozbudowie w 1912 r. przeniósł go na ul. Berlińską (obecnie 27 grudnia), gdzie firma zajmowała front kamienicy pod adresami 18-20 (obecnie znajduje się tam parking koło Teatru Polskiego). Podczas Powstania Wielkopolskiego Greger wykonał zdjęcia dokumentujące to wydarzenie historyczne, dziejące się w bezpośredniej bliskości jego zakładu. Na klisze fotograficzne przeniósł dumę, emocje, dostojeństwo tego uroczystego dnia. 

Mówimy, zaczął się kolejny etap Powstania Wielkopolskiego. To chyba za mało. Można pomyśleć — zakończyło się Powstanie, a rozpoczęła wojna z Prusami. Nikt jednak wojny prusakom nie wypowiedział. Na froncie walczyli dalej powstańcy, bo bez ogłoszenia stanu wojny, Niemcy ciągle traktowali ich jako przestępców, nie żołnierzy. Dziwna sytuacja, niezrozumiałe decyzje władz, niezrozumiałe relacje między powstańcami w boju a dowództwem tworzących się oddziałów. Mimo to konsekwencje walk i działań głównodowodzących skończyły się wielkim sukcesem Wielkopolan.

Powstanie okazało się zwycięskim.

Już w lutym 1919 dowództwo armii planowało uderzenie na Pomorze, marsz na Gdańsk. Wiosną zaś armia nasza wspierała działania zbrojne Wojska Polskiego pod Lwowem, a w czasie wojny bolszewickiej stanowiła potężny, nowoczesny i doświadczony trzon uderzeniowy armii polskiej.       

Galeria

Polecane artykuły

Polska Kokarda Narodowa

W symbolice międzynarodowej najważniejszym znakiem identyfikującym państwo w gronie innych jest herb państwowy. Herb to znak utworzony z godła umieszczonego w polu tarczy herbowej.

czytaj dalej