Czysta energia – edycja II (2022)

Przyroda, Wideo

Odnawialne źródła energii – (za Wikipedią) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym[1][2][3], biomasa, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa[4]. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna).

W II edycji cyklu pt. “Czysta energia” poszerzone zostały zagadnienia związane z odnawialnycmi żródłami energii dotyczące pozyskiwania energii z wodoru, coraz to nowszych technologii, a także  problemów związanych z magazynowaniem energii.

Zapraszamy też do I edycji cyklu:

Filmy z cyklu Czysta energia

(edycja II – 2022)

Czysta energia – Biomasa – jako źródło energii, która odnawia się co roku

Film popularno-naukowy omawiający biomasę więc jako OZE, czyli powstałą w cyklu rocznym substancję organiczną, produkowaną z energii słonecznej, dwutlenku węgla (z atmosfery) i wody w procesie fotosyntezy.

Czysta energia – Wodór

Film popularno-naukowy o wodorze jako najdoskonalszym paliwie, bo spalając go otrzymujemy energię i wodę.

Czysta energia – Woda i Atmosfera – źródła energii wtórnej

Film popularno-naukowy, w którym woda i atmosfera (wiatr) przedstawione są jako wtórne źródła energii odnawialnej, zależne od wielu składowych klimatu

Czysta energia – Słońce i Ziemia jako źródło energii pierwotnej

Film popularno-naukowy, w którym naukowcy przedstawiają Słońce i Ziemię jako ogromne rezerwuary energii tak potrzebnej współczesnemu człowiekowi na codzień

Cykl filmów edukacyjnych zrealizowany w 2022 roku dzięki dofiansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

przez Fundację Niepodległości we współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie w ramach Programu Drzewo Franciszka

   

O nauce

O nauce – to portal powstały z myślą o upowszechnianiu wiedzy.

Nasza wizja

Upowszechniać wiedzę i pokazywać to co za horyzontem.

Zespół O-nauce.pl

To ludzie żądni by cały czas poszerzać swoje horyzonty.
0
0
0
0